BAHAGIAN FATWA

 

OBJEKTIF BAHAGIAN

  • Mengeluarkan fatwa yang benar-benar lengkap berlandaskan sumber hukum yang muktamar.
  • Melahirkan tenaga pengajar yang berpegang teguh dengan Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

 

KAKITANGAN BAHAGIAN

 

IMG 9170

 

 

    FARIDAH BINTI AHMAD

    PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S44)

 

 

UNIT TAULIAH

 

IMG 8989

 

 

    FAIZAH BINTI MUSTAFFA

    PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S32)

 

 

IMG 9084

 

 

    NOR ALJANNA BINTI ABU BAKAR

    PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (S19)

 

 

UNIT PEMBANGUNAN FATWA

 

IMG 8986

 

 

    MOHD SOFIYUDDIN BIN ABDUL MALIK

    PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S29)

 

 

IMG 9185

 

 

    MOHD FARITH SYAFIFUDDIN

    PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S19) / PSH

 

 

IMG 9150

 

 

    NUR ANISAH

    PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S19) / PSH

 

 

IMG 9158

 

 

    NUR RASYIDAH

    PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S19) / PSH

 

 

UNIT BUHUTH DAN ISTINBAT

 

IMG 9102

 

 

    NUR SYAZWANI BINIT MOHAMMAD RODZI

    PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S19)