BAHAGIAN FALAK

 

OBJEKTIF BAHAGIAN

  • Mengumpul maklumat di setiap bahagian khususnya maklumat Fatwa.
  • Mengawal selia laman web dan media sosial jabatan serta menerbitkan bahan-bahan berkaitan Fatwa dan Falak.
  • Saringan maklumat dan penyampaian kepada pihak luar sama ada agensi kerajaan atau swasta serta individu yang memerlukan.
  • Menyediakan koleksi dan kitab-kitab rujukan agama kepada semua lapisan masyarakat.

 

KAKITANGAN BAHAGIAN

 

IMG 9184

 

 

    SYEIKH MOHD FIRDAUS BIN MOHD KHALIL

    PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S41)

 

 

UNIT INFORMASI

 

IMG 9022

 

 

    ABDUL AZIZ BIN KOSHIM

    PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

 

 

UNIT MAKTABAH

 

IMG 9113

 

 

    NUR JAZMINA BINTI ROSLI

    PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S29)