Visi

Beriltizam Menjadi Institusi Mufti Yang Berwibawa Dalam Memartabatkan Akidah, Syariah Dan Akhlak.

 

Misi 

Memperkasa Pemahaman Dan Penghayatan Islam Berlandaskan AL Quran, As Sunnah, Ijmak dan Qias Ke Arah Melahirkan ‘Khairu Ummah’.

 

Moto 

Profesional Dan Berhikmah