BAHAGIAN FALAK

 

OBJEKTIF BAHAGIAN

 • Merancang dan menguruskan pelaksanaan program/aktiviti berkaitan dengan falak.
 • Menguruskan pelaksanaan cerapan hilal hijri setiap bulan dan cerapan rasmi hilal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.
 • Mengurus pelaksanaan mesyuarat Jawatankuasa Melihat Anak Bulan Negeri.
 • Mengurus penerbitan dan pengedaran bahan ilmiah falak seperti poster, pamplet dan lain-lain.
 • Menguruskan pelaksanaan kajian dan penyelidikan berkaitan dengan falak.
 • Mengawal selia peralatan cerapan dan alatan falak berkeadaan baik dan berfungsi.
 • Membantu dan bekerjasama m
 • enjayakan program/aktiviti Jabatan.
 • Menguru
 • s permohonan penentuan arah qiblat dan penyediaan dokumen pengesahan / sijil penentuan arah qiblat
 • Mengawal selia data-data arah qiblat.
 • Menyediakan kaedah dan peraturan dalam proses penentuan arah kiblat untuk pembinaan masjid, surau, hotel dan lain-lain premis
 • Memyempurnakan permohonan pengiraan pertukaran tarikh.
 • Mengurus permohonan rombakan binaan masjid dan mengurus lawatan tapak untuk perakuan Jabatan Mufti Negeri Kedah.

 

KAKITANGAN BAHAGIAN

 

 

Syeikh Mohd Ashraf

 

 

    SYEIKH MOHD ASHRAF BIN HAJI MOHSIN

    PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S44)

 

 

 

 

 

UNIT PENENTUAN ARAH KIBLAT

1568097879147

 

 

    MOHAMMAD NOR IZZAN BIN SAFIE

    PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S29)

 

 

 

ustaz ashraf

 

 

    MOHAMMAD ASRAF BIN ABDULLAH 

    PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S19)

 

 

UNIT CERAPAN

 

1568098055692

 

 

    MOHD FIRDAUS BIN SHAFIE

    PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S19)

 

 

 

 

 

fatin 

FATIN AMIRAH BINTI OMAR

PEMBANTU TADBIR PERKERANIAN / OPERASI (N19)