BAHAGIAN FATWA

 

OBJEKTIF BAHAGIAN

  • Menyediakan kertas kajian atau laporan untuk dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa
  • Menyediakan jawapan berkaitan kemusykilan agama
  • Lajnah al-Buhuth wa al-Tahqiq
  • Mengurus mesyuarat jawatankuasa fatwa
  • Menganjur aktiviti/program/seminar berkaitan kefatwaan dan keagamaan seperti Muzakarah Hukum, Seminar Kefatwaan yang melibatkan Jawatankuasa Fatwa dan seumpamanya.
  • Menyelaras pewartaan Fatwa
  • Bertanggungjawab dalam pengurusan pengeluaran Sijil Tauliah Mengajar Agama Islam Kedah bermula dari aspek permohonan calon Tauliah, penggubalan Soalan, Pemurnian Soalan, peperiksaan dan Majlis Pentauliahan Mengajar Agama Islam Negeri Kedah.

 

KAKITANGAN BAHAGIAN

 

1568097682169

 

 

    FARIDAH BINTI AHMAD

    PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S48)

 

 

UNIT TAULIAH

 

1568097647367

 

 

    MOHD SOFIYUDDIN BIN ABDUL MALIK

    PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S32)

 

 

 

1568097967248

 

 

    NOR ALJANNA BINTI ABU BAKAR

    PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (S19)

 

 

UNIT PEMBANGUNAN FATWA

 

1568098137111

 

 

    FAIZAH BINTI MUSTAFFA

    PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S32)

 

 

 

UNIT BUHUTH DAN ISTINBAT

 

 IMG20200226143821 removebg preview

  MUHAMMAD HABIB BIN JAMIL
    
  PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S41)
 

1568097715427

 

 

    NUR SYAZWANI BINIT MOHAMMAD RODZI

    PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S19)