BAHAGIAN RUJUKAN FATWA

 

OBJEKTIF BAHAGIAN

  • Mengumpul maklumat di setiap bahagian khususnya maklumat Fatwa.
  • Mengawal selia laman web dan media sosial jabatan serta menerbitkan bahan-bahan berkaitan Fatwa dan Falak.
  • Saringan maklumat dan penyampaian kepada pihak luar sama ada agensi kerajaan atau swasta serta individu yang memerlukan.
  • Menyediakan koleksi dan kitab-kitab rujukan agama kepada semua lapisan masyarakat.

 

KAKITANGAN BAHAGIAN

 

1568097940250

 

 

    SYEIKH MOHD FIRDAUS BIN MOHD KHALIL

    PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S41)

 

 

UNIT INFORMASI

 

kay1

 

 

    KHAIRIYAH BINTI ISA

    PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

 

 

 

UNIT MAKTABAH

 

1568097990344

 

 

    NUR JAZMINA BINTI ROSLI

    PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S29)

 

 

 

1568097967248

 

 

    NOR ALJANNA BINTI ABU BAKAR

    PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (S19)