Transaksi Perkhidmatan Online (TPO)

JULAI

 BIL.  PERKHIDMATAN   BULAN / TAHUN   BILANGAN TRANSAKSI 
 1 Permohonan Arah Kiblat Secara Atas Talian   Julai 2020  3

OGOS

 BIL.  PERKHIDMATAN   BULAN / TAHUN   BILANGAN TRANSAKSI 
 1 Permohonan Arah Kiblat Secara Atas Talian   Ogos 2020  3

SEPTEMBER

 BIL.  PERKHIDMATAN   BULAN / TAHUN   BILANGAN TRANSAKSI 
 1 Permohonan Arah Kiblat Secara Atas Talian   September 2020  4

OKTOBER

 BIL.  PERKHIDMATAN   BULAN / TAHUN   BILANGAN TRANSAKSI 
1 Permohonan Arah Kiblat Secara Atas Talian Oktober 2020 2
2 Permohonan Memperbaharui Sijil Tauliah Mengajar Agama Islam 18
3 Soal Jawab Agama Secara Atas Talian 9

 

NOVEMBER

 BIL.  PERKHIDMATAN   BULAN / TAHUN   BILANGAN TRANSAKSI 
1 Permohonan Arah Kiblat Secara Atas Talian November 2020 8
2 Permohonan Memperbaharui Sijil Tauliah Mengajar Agama Islam 42
3 Soal Jawab Agama Secara Atas Talian 26

 

DISEMBER

 BIL.  PERKHIDMATAN   BULAN / TAHUN   BILANGAN TRANSAKSI 
1 Permohonan Arah Kiblat Secara Atas Talian Disember 2020 6
2 Permohonan Memperbaharui Sijil Tauliah Mengajar Agama Islam 30
3 Soal Jawab Agama Secara Atas Talian 17