DASAR PRIVASI

Di JMNK kami percaya dalam melindungi privasi pengguna kami. Kami tidak akan dengan sengaja mendedahkan maklumat mengenai pengguna kami kepada mana-mana pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pengguna kami.

Dasar Privasi ini menyatakan amalan privasi bagi perkhidmatan yang ditawarkan kepada mana-mana JMNK yang dimiliki dan / atau laman web yang dikendalikan ("Jabatan Mufti Negeri Kedah").

Dasar Privasi ini boleh dikemaskini dari semasa ke semasa. Anda perlu menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda maklum dengan apa-apa perubahan.

MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Semua maklumat peribadi yang anda berikan melalui Laman Web akan dianggap sebagai sulit dan rahsia. Sila lihat mana-mana halaman yang di mana maklumat yang dikumpul untuk maklumat lanjut yang berkaitan.

JMNK boleh menyusun data dalam bentuk agregat supaya JMNK akan lebih memahami pengguna yang melawat laman web ini. Data agregat tanpa nama dan tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi yang mengenal pasti pengguna.

PERKONGSIAN MAKLUMAT

JMNK tidak akan menjual, menyewa, berdagang atau memberi maklumat peribadi mana-mana pengguna atau senarai e-mel kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pengguna.

Laman Web mengandungi pautan ke laman web lain. JMNK tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi dan / atau kandungan laman web tersebut. Anda harus berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang terpakai untuk laman web dalam soalan.

KESELAMATAN

JMNK komited untuk keselamatan maklumat peribadi pengguna kami dan kami mempunyai prosedur keselamatan di tempat untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian maklumat peribadi di bawah kawalan JMNK.

COOKIES

Apabila anda melawat Laman Web, JMNK boleh menghantar komputer anda "cookie", fail kecil yang tinggal di dalam pemacu keras komputer anda. Cookies membenarkan JMNK untuk membuat Laman Web lebih berguna dengan menyesuaikan tawaran perkhidmatan JMNK dari semasa ke semasa. Anda boleh menetapkan pelayar anda tidak menerima cookies, walaupun anda mungkin tidak mampu untuk mengakses semua ciri-ciri di Laman Web.

Cookies keseluruhan membantu JMNK menyediakan laman web yang lebih baik akan membolehkan JMNK untuk memantau muka surat yang anda mendapati berguna dan yang anda tidak lakukan. Cookie tidak memberikan akses JMNK kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda memilih untuk berkongsi.