KESELAMATAN

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pelawat perlu mematuhi kepada standard keselamatan yang ketat yang menghalang mereka daripada melayari laman web tertentu.

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.