PENGURUSAN TERTINGGI

 

dato mufti

 

 

   

    DATO' PADUKA SYEIKH FADZIL BIN HAJI AWANG

    DPSS., DSDK., AMK., BCK.

    MUFTI NEGERI KEDAH

 

 

 

dato lah

 

 

   

    DATO' SYEIKH ABDULLAH BIN AWANG SA

    DSDK., AMK., BCK.

    TIMBALAN MUFTI NEGERI KEDAH